ANUNȚ DE PRESĂ

Data: 03.04.2020

Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Finalizarea proiectului de investiții

ÎNFIINŢAREA UNEI NOI UNITĂŢI DE PRODUCŢIE ÎN CADRUL S.C. STEIGER S.R.L.”

Cod SMIS 117036

– proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

S.C. STEIGER S.R.L., cu sediul în Municipiul Carei, Str. Constantin Mille nr. 5, județul Satu Mare, cod poștal 445100 și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 10.10.2018 contractul de finanțare, în valoare totală de 9.256.554,87 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea competitivității de piața a firmei prin realizarea de investiții pentru înființarea unei noi unități de producție de confecționare de părți și accesorii pentru mașini-unelte de prelucrat metale. Implementarea proiectului a avut următoarele rezultate: achiziționarea unor echipamente moderne, dezvoltarea întreprinderii prin implementarea unor sisteme de certificare și derularea unor activități de internaționalizare și implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea mediului înconjurător și pentru asigurarea egalității de șanse. Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în crearea unui nou loc de muncă pentru o persoană defavorizată, și menținerea lui. Astfel proiectul contribuie la creșterea numărului de salariați în zonă și la reducerea în acest fel a numărului de șomeri, creșterea gradului de bunăstare a cetățenilor și dezvoltarea economică.

Proiectul, care primește finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” a fost implementat în perioada de 01.08.2017 – 03.04.2020, în Municipiul Carei, Str. Constantin Mille nr. 5, județul Satu Mare, cod poștal 445100.

Valoarea totală a proiectului este de 9.256.554,87 lei, din care valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 4.516.334,75 lei, care este compusă din finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în valoare de 3.838.884,54 lei și finanțare nerambursabilă din Bugetul Național de 677.450,21 lei.

Programul Operațional Regional 2014–2020 este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Date de contact:

S.C. STEIGER S.R.L.

STEIGER VASILE

Administrator

Municipiul Carei, Str. Constantin Mille nr. 5, județul Satu Mare,

cod poștal 445100

Tel. 0261 866782, Fax: 0261.866.782, E-mail: office@steiger.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați

 www.fonduri-ue.ro

www.inforegio.ro   |  facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.