Managementul firmei noastre este angajat pentru implementarea şi imbunătăţirea continuă a unui sistem de management integrat al calităţii, de mediu şi OHSAS.

O atenție deosebită se acordă determinării exacte a cerințelor clienților şi satisfacerii depline ale acestor cerinţe, concomitent cu identificarea şi evaluarea aspectelor de mediu şi a riscurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă legate de activitatea noastră.

Îndeplinirea acestor obiective se realizează prin:

  • Fabricarea de structuri și confecţii metalice, furnizarea de piese prelucrate CNC, realizarea construcţiilor civile şi industriale la cel mai înalt nivel calitativ care să corespundă cerinţelor clientului și normelor în vigoare
  • Asigurarea creşterii continue a satisfacţiei clienţilor prin furnizarea de produse şi servicii la nivel calitativ ireproșabil
  • Conformarea cu legislaţia şi cu reglementările din domeniul calităţii, al mediului şi SSO, aplicabile activităţilor noastre
  • Utilizarea unor tehnologii de fabricație ce permit minimizarea poluării mediului, reducerea riscurilor de impact asupra mediului
  • Utilizarea cu chibzuință a energiilor convenționale
  • Asigurarea securității și sănătății pentru proprii angajați, contractori și vizitatori prin minimizarea sau izolarea riscurilor
  • Îmbunătățirea continuă a activității și performanțelor Sistemului integrat de management al calității

În cadrul procesului de instruire al angajaților se pune accent deosebit pe importanța atitudinii responsabile a fiecăruia cu privire la aspectele legate de calitate, securitate în muncă, protejarea mediului.