Managementul firmei noastre este angajat pentru implementarea şi imbunătăţirea continuă a unui sistem de management integrat al calităţii, de mediu şi OHSAS.

O atenție deosebită se acordă determinării exacte a cerințelor clienților şi satisfacerii depline ale acestor cerinţe, concomitent cu identificarea şi evaluarea aspectelor de mediu şi a riscurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă legate de activitatea noastră.

Îndeplinirea acestor obiective se realizează prin:

  • Fabricarea de structuri și confecţii metalice, realizarea construcţiilor civile şi industriale la cel mai înalt nivel calitativ care să corespundă cerinţelor clientului și normelor în vigoare
  • Asigurarea creşterii continue a satisfacţiei clienţilor prin furnizarea de produse şi servicii la nivel calitativ ireproșabil
  • Conformarea cu legislaţia şi cu reglementările din domeniul calităţii, al mediului şi SSO, aplicabile activităţilor noastre
  • Utilizarea unor tehnologii de fabricație ce permit minimizarea poluării mediului, reducerea riscurilor de impact asupra mediului
  • Utilizarea cu chibzuință a energiilor convenționale
  • Asigurarea securității și sănătății pentru proprii angajați, contractori și vizitatori prin minimizarea sau izolarea riscurilor
  • Îmbunătățirea continuă a activității și performanțelor Sistemului integrat de management al calității

În cadrul procesului de instruire al angajaților se pune accent deosebit pe importanța atitudinii responsabile a fiecăruia cu privire la aspectele legate de calitate, securitate în muncă, protejarea mediului.