Pentru asigurarea creșterii continue a nivelului calitativ al produselor și serviciilor noastre, spre satisfacerea deplină a exigențelor clientului, firma noastră a implementat și certificat sistemul de management al calității conform standardului EN ISO 9001, iar din 2009 este implementat sistemul de management integrat al calității, certificat conform standardelor EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001